Trường học

Với các dự án cho môi trường giáo dục, Khánh Phong luôn chú trọng tới việc nghiên cứu kiến tạo không gian phù hợp nhất với từng lứa tuổi học sinh nhằm mang đến một môi trường kích thích sáng tạo, hiệu quả nhất.